Trimo Bulgaria
LinkedInEnglishКонтактНачалоУвеличи разстоянието м/у редоветеУвеличи шрифтаПринтирай
Помощ Изпрати запитване Телефон +359 2 917 54 13
Актуални теми
Trimo becomes a McLaren Technology Centre Partner Trimo, one of Europe’s leading providers of facade envelope solutions, is proud to partner with McLaren to provide a s...

Правни забележки


Сайтът на Тримо България ООД (на кратко Тримо) е разработен, за да даде обща информация за Тримо и неговите продукти и услуги.

Влизане, в която и да е страница на уебсайта на Тримо, означава че всички посочени ограничения и условия  по-долу, са приети. Ако не сте съгласни с тях, не разглеждайте страниците. Посещаването на сайта и преглеждането на условията за ползване е препоръчително, тъй като те са законово обвързващи.

Всички данни и информация в уебсайта на Тримо са информационни и не носят законови последици, освен в случаите, където изрично е упоменато.

Информация за компанията, продуктите и услугите в корпоративния сайт, не представлява официална оферта за продукти и услуги.

Официалната и задължителна информация за компанията, продуктите и услугите, може да бъде различна от информацията за фирмения уебсайт.

Политиката на Тримо е да уважава валидните права за интлектуална собственост на трети страни. Цялата информация за продуктите, налична за потребителите на сайта, представлява обща информация за съществуването на определен продукт от продуктовото портфолио на Тримо.

Споменаването на продукт в сайта на Тримо не означава, че Тримо продава и/или предлага определен продукт в сфера, която или представлява интерес за потребителя, или от която потребителя има достъп до уебсайт. Посетителят на сайта трябва да информира Тримо или асоцираните компании, представителни офиси, за да разбере със сигурност, дали Тримо продават продукта в географския му район.

Информацията в уебсайта е обща за продуктите. Целта на тази информация е общо представяне на продуктите и съдържа само общи данни. В сайта на Тримо, няма информация, която да дава професионален съвет и указание за ползване на продуктите, освен ако не е изрично споменато.

С достъпния и разбираем уебсайт Тримо се стреми да предостави актуална и съвременна информация, въпреки това Тримо не поема отговорност за точността и пълнотата и.

Тримо може по всяко време да променя съдържанието на този уебсайт, без причина и без предварително известие. Всички потребители четат публикуваното съдържание за тяхна собствена сметка.

Сайтът също съдържа информация за трети страни и линкове към уебсайт на трети страни. В сайта съответните места са отбелязани. Тримо, от своя страна не е запознат със съдържанието на информацията, съществуваща в сайтовете на трети страни и не поема никаква отговорност за публикуваното.

Цалата информация и изображенията, публикувани в уебсайта на Тримо са в рамките на разрешеното от закона, обект на защита на авторското право и правото на интелектуална собственост. Документите в този сайт могат да се използват само за некомерсиални цели. Забранено е да се копират, издават дубликати или дистрибутират с търговски цели.

Търговските марки, използвани в сайта или регистрирани търговски марки на Тримо или Тримо притежава права да ги използва.

Всеки посетител на сайта може да отговори с информация. Тримо не носи отговорност за нея.

Посетителите са информирани, че в такива случаи тази информация се счита за неконфиденциална и незащитена, освен ако не е конкретизирано друго. В този случай Тримо си запазва правото свободно да използва, да копира и да разкрива информацията на други, без ограничения и без необходимост да разкрива източниците си. Тримо също си запазва правото да използва идеи, концепции, познание, опит или техники, предмет на тази информация. По своя преценка, Тримо ще използва тази информация за различни цели.

Тримо си запазва правото да променя съдържанието на този сайт по всяко време, независимо от причината и без предварително известие. Тримо не носи отговорност за последствията от тези промени.

 

Защита на личните данни

 

С това изявление Тримо твърдо застава за защитата на личните данни. Системата ни за събиране и разпространение на информация от уебсайта е описана по-долу:

 

Информацията от попълнените електронни форми на нашия уебсайт се използва за база данни за достъп до определено съдържание в него. Предоставените контакти се използват за установяване на контакт с посетителите, когато е нужно. Личните данни и контакти не могат да се използват с други цели и не се предоставят на трети лица.

Някои части от уебсайта  понякога съдържат допълнителна информация в компютъра на посетителя, т.нар. „cookies”. Cookies, както и други методи за измерване броя на посетитетелите в уебсайта, предоставят информация за честотата на посещаемост на специализираните страници в нашия уебсайт. Тази технология не събира личните данни на отделния посетител, подобна информация се съдържа в съпътстваща форма. Използването на тази технология и генерирането на данни служат за подобряване съдържанието на нашия уебсайт. Сайтът ни също съдържа линкове към други сайтове. Тримо не поема отговорност за защита на личните данни и съдържанието на тези сайтове.